pamięć sekwencyjna i symultaniczna

Pamięć sekwencyjna i symultaniczna

Istnieją różne typy pamięci, klasyfikowane zależnie od potrzeb. Pamięć jest bardzo potrzebna do zdobywania wiedzy o świecie, życiu, o codziennym funkcjonowaniu, ale także sam proces nauki wpływa na pamięć i koncentrację. Bardzo często działania edukacyjne można oprzeć na stymulowaniu oraz wspieraniu funkcji pamięciowych w oparciu o ich podział na półkule mózgowe — czyli pamięci sekwencyjnej i symultanicznej. Warto przy tym wiedzieć, za co konkretnie te dwa rodzaje pamięci są odpowiedzialne, gdyż z punktu widzenia rozwoju dziecka odgrywają one największą rolę.

Pamięć sekwencyjna

Zwana inaczej linearną. Odpowiada za magazynowanie informacji w lewej półkuli mózgu, tej odpowiedzialnej za: dostrzeganie szczegółów i różnic; odbiór i wytwarzanie mowy; zapamiętywanie ciągów; myślenie analityczne i logiczne; dostrzeganie zależności; przetwarzanie czasu.

Zapamiętany materiał jest odtwarzany krok po kroku, czyli zgodnie z zasadą liniowości. Pomaga dostrzec kolejność zdarzeń i elementów.

Dzięki pamięci sekwencyjnej:

 • można odtworzyć kolejność słów i zdań
 • prawidłowo rozwija się system językowy
 • pamięta się kolejność zdarzeń
 • snuje się opowieści, zdaje relacje
 • rozpoznaje się sekwencje czynności niewykonywanych automatycznie
 • zapamiętuje się i spisuje zasłyszane treści
 • nabywa się umiejętności czytania ze zrozumieniem
 • koduje się informacje.

Pamięć symultaniczna

Zwana inaczej globalną lub całościową. Gromadzi informacje w prawej półkuli mózgu — odpowiedzialnej za ogólne, globalne postrzeganie świata.

Zapamiętany materiał jest odtwarzany na zasadzie podobieństwa.

Dzięki pamięci symultanicznej zapamiętuje się:mózg

 • twarze i sylwetki ludzi
 • prozodię języka (rytm, akcent, melodię)
 • muzykę i układy muzyczne
 • układy przestrzenne ulic, pomieszczeń, miejsc
 • figury i znaki geometryczne
 • wzory
 • słuchowe i wzrokowe wzorce samogłosek (i onomatopeje)
 • układ przedmiotów, np.: na półkach, w szafie
 • ciągi zautomatyzowane (dni tygodnia, miesiące, powiedzenia, modlitwy, wyliczanki, piosenki, wierszyki, numery telefonów, liczby itp.)
 • utarte zwroty i odpowiedzi (np. o dane osobowe)
 • ogólny zapis i brzmienie nazw podanych w mianowniku (wykorzystywane w tzw. czytaniu globalnym).

Ćwiczenia pamięciowe to gwarancja prawidłowego funkcjonowania w świecie. Wspomagają szybsze i łatwiejsze przyswajanie wiedzy, rozwój koncentracji i uwagi.

Post Author: Maryla Błońska

Logopeda i terapeuta, doświadczony edytor, nauczycielka i matka trzech skarbów; swoje zainteresowania skupia wokół językoznawstwa i logopedii, poprawności językowej w mowie i piśmie, typografii, dysleksji, neuroedukacji oraz aktywnego rodzicielstwa bliskości i świadomego wychowywania dzieci. Poszukuje również metod wczesnego diagnozowania i zapobiegania zaburzeniom o podłożu dyslektycznym. Wybierając zabawy edukacyjne, analizuje je pod kątem frajdy sprawianej dziecku oraz sposobu oddziaływania na rozwój malucha. Wizytówka w sieci: ekoslowko.blogspot.com.

1 thought on “Pamięć sekwencyjna i symultaniczna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *