Dzień Dziecka

Dzień dziecka – rys historyczny

1 czerwca jest w Polsce Dniem Dziecka. Tradycyjnie staramy się w wyjątkowy sposób uprzyjemnić ten czas naszym pociechom — i tym starszym, i tym najmłodszym. Warto przy tej okazji poznać ideę leżącą u podstaw powstania takiego dnia w roku, w którym świętuje każde dziecko.

Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) ustanowiono w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945). Zaapelowano tym samym, aby wykorzystać to święto do propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi na całym świecie oraz do promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju.

Dzień dziecka obchodzony jest od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ. W Polsce jest to właśnie 1 czerwca. Po raz pierwszy zorganizowano go w tym czasie w powiązaniu z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim już w 1950 roku, a od 1952 roku obchodzony był jako święto stałe. 

ONZ obchodzi ten dzień w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Deklaracji Praw Dziecka (1959 rok) oraz Konwencji Praw Dziecka (1989 rok), czyli 20 listopada. Przed rokiem 1952, Dzień Dziecka istniał już w kalendarzach niektórych krajów, między innymi w Chinach od 1926 roku.

Po raz pierwszy inicjatywa powołania święta dziecka miała wyjść od organizacji kobiecej Women’s International Democratic Federation już w listopadzie 1949 roku. Jednak za oficjalnego projektodawcę uważa się obecnie organizację International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata.

Istnieje także wiele świąt pokrewnych, związanych z Międzynarodowym Dniem Dziecka, np.:
  • Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji (4 czerwca) – od 1982 roku;
  • Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych (15 października) – od 1988 roku, a w Polsce od 2004 roku jako Dzień Dziecka Utraconego;
  • Dzień Dziecka Afrykańskiego (16 czerwca) – od 1991 roku;
  • Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci (12 czerwca) – od 2002 roku;
  • Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żołnierzy (12 lutego) – od 2002 roku;
  • Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego (25 maja) – od 2004 roku;
  • Dzień Dziewczynek (Dziewcząt) (11 października) – od 2011 roku;
  • Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy (12 kwietnia);
  • Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (19 listopada).

 

A my wszystkim dzieciom życzymy tradycyjnie spełnienia marzeń, wspaniałej zabawy i radości z dzieciństwa. Jednak przede wszystkim dobrego, ciepłego kontaktu z rodzicami, wiele z nimi bliskości i wsparcia od mamy oraz taty na każdym etapie życia.

 

Pozdrawiamy!

Redakcja

world-childrens-day-520272 1280


Źródła:

Dzień Dziecka na Wikipedii, http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dziecka.
Powszechny Dzień Dziecka (20 listopada) [w:] Obchody ustanowione przez ONZ,http://www.unic.un.org.pl/konf_obchody/obchody.php#dzieci3

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *