rozwój mowy dziecka w pierwszym roku życia

Rozwój mowy dziecka w pierwszym roku życia

Każde dziecko przychodzi na świat ze zdolnością wydawania dźwięków, które pomagają mu w komunikacji z dorosłymi. Mowa to nie tylko wyrazy i poprawne konstruowanie zdań, ale także umiejętność rozróżniania i rozumienia komunikatów innych ludzi oraz porozumiewanie się za pomocą mimiki i gestów. Dziecko na początkowym etapie swojego życia powinno szybko pojąć, że dźwięk ma odpowiednią moc sprawczą i wywołuje określoną reakcję otoczenia. Dlatego typowy rozwój mowy dziecka w pierwszym roku życia przebiega w określony sposób.

Chociaż każdy rodzić z utęsknieniem wyczekuje chwili, w której jego maluch wypowie pierwsze słowo, to należy pamiętać, że umiejętności językowe są uwarunkowane genetycznie i środowiskowo. Dziecko posiada typowe dla siebie predyspozycje, które pozwalają mu pod wpływem czynników środowiska, w którym żyje, nabywać struktury systemowe. Trening mowy od najwcześniejszych chwil, dopasowany do potrzeb i momentu rozwojowego dziecka, jest niezwykle ważny dla prawidłowego rozwoju intelektualnego malucha.

U wszystkich dzieci na całym świecie rozwój mowy przebiega według tego samego schematu i zaczyna się zaraz po narodzinach, ale to od rodziców oraz otoczenia zależy, jakie będą rezultaty na jego poszczególnych etapach. Umiejętności językowe nabywane są bowiem wyłącznie w bezpośrednich relacjach z bliskimi.

W pierwszym roku życia maluch wydaje mnóstwo dźwięków, jak wesołe prychanie, mlaski, piski, zniecierpliwione mruczenie i rozdrażnione krzyki. W każdej kulturze brzmi to podobnie. Od 2-3 m.ż. do ok. 6 m.ż. trwa okres głużenia (inaczej też gruchania). Co ważne — nawet dziecko z niedosłuchem oraz głuche do tego momentu rozwija się podobnie, stopniowo jednak głużenie u nich zanika. Nieco później, ok. 4 m.ż., niemowlę zaczyna reagować na intonację, następnie pojawiają się próby naśladowania dźwięków zasłyszanych z otoczenia. Dzieci bawią się, powtarzając głoski i przekształcając je (nasze propozycje zabaw wspierających rozwój mowy). Jeśli maluch ma problemy ze słuchem, w tym okresie możliwe jest zaobserwowanie nasilonych sygnałów niepokojących.

Etapy rozwoju mowy w pierwszym roku życia

Wiek w miesiącach Umiejętności
2-3
 • różne rodzaje krzyku oraz płaczu
 • zadowolenie wyrażane radosnym piskiem
 • wokalizacja pierwszych samogłosek (a i e)
 • wydawanie dźwięków, które nie przypominają ludzkiej mowy (głużenie)
 • głoski gardłowe [eche], [ekche], [errhe]
 • wydawanie różnych dźwięków świadczących o sprawności i uruchamianiu narządów artykulacyjnych: sapnięcia, pomrukiwania, mlaśnięcia, kwilenie
4
 • krzyk z radości
 • doskonalenie repertuaru samogłosek
 • głoski gardłowe — etap gruchania
 • elementy wibracyjne rrrr
 • pojawienie się pierwszych spółgłosek (m, b, f, w, s)

6

 • czas zabaw wokalnych
 • powtarzanie (naśladowanie) sylab typowych dla języka rodziców
 • rytmiczne ciągi sylabowe z przedłużaniem dźwięków (da—da—da, pa—pa—pa)
 • gaworzenie (samonaśladowcze) — częstsze w samotności niż przy rodzicach

8

 • naśladowanie, powtarzanie oraz samodzielna wokalizacja sylab
 • rozumienie wypowiedzi o zabarwieniu emocjonalnym, np. nu nu, nu! lub brawo!
 • odkrywanie różnego natężenia dźwięków i gaworzenie szeptem

9

 • gest wskazywania palcem
 • kształtowanie się pola wspólnej uwagi oraz rozumienia intencji komunikacyjnych
 • zakończenie fazy przedjęzykowej
10
 • pierwsze słowa zbudowane z sylab otwartych (am — am)
 • nazywanie mamy i taty
 • rozumienie prostych słów (rzeczowników w mianowniku), rozróżnianie nazw z otoczenia
 • reagowanie na pytanie gdzie jest?
11
 • rozumienie poleceń Nie rusz! i Nie wolno!
12
 • rozumienie prostych poleceń, niektórych nazw osób, przedmiotów i czynności
 • uważne obserwowanie otoczenia
 • samodzielne wypowiadanie kilku wyrazów
 • inicjowanie interakcji z osobami z otoczenia
 • wyrazy dźwiękonaśladowcze
 • komunikowanie swoich odczuć i pragnień
 • powtarzanie sylab i słów wypowiadanych przez dorosłego

Pierwszy rok życia to okres dużych zmian w zdolnościach komunikacyjnych dziecka. Należy pamiętać, iż niemowlak znacznie więcej rozumie, niż potrafi powiedzieć. Czasami roczny maluch nie wypowiada słów, ale bacznie obserwuje to, co dzieje się dokoła i rewelacyjnie komunikuje swoje potrzeby. Takie dzieci często zaczynają mówić zdaniami w późniejszym okresie. Nie da się na tym etapie ustalić, czy jest to powód do niepokoju, chyba że objaw niemówienia nakłada się z innymi objawami.

Każdemu stadium rozwoju mowy towarzyszą odpowiednie etapy rozwoju fizycznego — fazie głużenia odpowiada umiejętność siadania, pierwszym wyrazom — pozycja pionowa. Po dwunastu miesiącach od urodzenia rozpoczyna się intensywny rozwój mowy zwany okresem wyrazu, w którym współistnieją procesy rozumienia i mówienia.

 

baby-74163 1280

 

 


Źródła:

Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2014.
Harwas-Napierała B., Trempała J., (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa: Naukowe PWN, 2006.
Nitsch C., Hüther G., Wspieranie rozwoju dziecka, Wydawnictwo Olesiejuk 2011.
Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa: WSiP, 1992.

Post Author: Maryla Błońska

Logopeda i terapeuta, doświadczony edytor, nauczycielka i matka trzech skarbów; swoje zainteresowania skupia wokół językoznawstwa i logopedii, poprawności językowej w mowie i piśmie, typografii, dysleksji, neuroedukacji oraz aktywnego rodzicielstwa bliskości i świadomego wychowywania dzieci. Poszukuje również metod wczesnego diagnozowania i zapobiegania zaburzeniom o podłożu dyslektycznym. Wybierając zabawy edukacyjne, analizuje je pod kątem frajdy sprawianej dziecku oraz sposobu oddziaływania na rozwój malucha. Wizytówka w sieci: ekoslowko.blogspot.com.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *