zabawy językowe z literkami

Zabawy językowe z literkami

Prezentowane zabawy językowe z literkami mogą być z powodzeniem wykorzystywane podczas wczesnej nauki czytania metodami globalnymi, np. odimienną. Kształtują one rozumienie pisma i pomagają odkrywać świat za jego pomocą. Wychodzą tym samy na przeciw potrzebom rozwojowym dzieci, uwzględniając ich możliwości.

1. Zabawa „Czyje to imię?” — przygotowanie kartoników z imionami najbliższych osób (mama, tata, brat, siostra, babcia, kolega itp.) wyszukanie imion podanych przez rodzica.

2. Zabawa „Litery w imionach” — przygotowanie kartoników z imionami najbliższych osób (mama, tata, brat, siostra, babcia, kolega itp.) wyszukanie w nich liter podanych przez rodzica. Np. wyszukaj imię na literkę M, na literkę T, podaj karteczkę z imieniem, w którym są dwie literki „a”, podaj karteczkę z imieniem, które kończy się na „k” itp. 

3. Zabawa „Podpisz przedmioty” — przygotowanie kartoników z nazwami przedmiotów z najbliższego otoczenia (stół, okno, łóżko, miś, lalka, auto, klocki itp.). wspólne z dzieckiem odszukanie przedmiotów i „podpisanie”. 

W kolejnych zabawach dziecko samo „podpisuje” wybrane przez rodzica przedmioty.

4. Zabawa „Moje imię” — ułożenie imion z liter znajdujących się na małych kartkach.

5. Zabawa „Takie same wyrazy” — zadaniem dziecka jest odnalezienie dwóch takich samych wyrazów (imiona, nazwy przedmiotów).

6. Zabawa „Układanie nazw obrazków” — dziecko układa wyraz z pojedynczych liter. Na początek można dać wzór w postaci takiego samego wyrazu.

UWAGI:

1. Litera jest znakiem graficznym, a głoska jej odpowiednikiem słuchowym. Litery widzimy i piszemy, głoski słyszymy i wymawiamy (liter w wyrazie może być więcej niż głosek, np.: sz, cz, dz).
2. Spółgłoski należy wymawiać w miarę możliwości bez przygłosu w postaci „y” który w późniejszym okresie może utrudniać dziecku naukę czytania.
3. Przy wyodrębnianiu pierwszej i ostatniej głoski w wyrazie najlepiej jest zaczynać od wyrazów rozpoczynających i kończących się samogłoskami.
4. Stopień trudności materiału językowego do analizy i syntezy głoskowej i sylabowej

– jednosylabowe wyrazy 2-głoskowe typu ul,
– jednosylabowe wyrazy 3-głoskowe typu las,
– dwusylabowe wyrazy 4-głoskowe typu wo-da,
– dwusylabowe wyrazy 3-głoskowe typu o-sa
– jednosylabowe wyrazy 4- lub 5-głoskowe typu wilk, kret, sklep,
– dwusylabowe wyrazy 5-głoskowe typu bra-ma, pa-lec,
– dwusylabowe wyrazy 5-głoskowe typu lal-ka,
– trzysylabowe wyrazy 6-głoskowe typu to-po-la.

Post Author: Izabela Kokot

Z wykształcenia informatyk, fizyk, pedagog i specjalista w zakresie marketingu internetowego. Mama dwójki dzieci. Jej pasją są zarówno nowoczesne technologie informacyjne, jak i metody wspierania rozwoju dziecka, które zagwarantują maluchowi dobry start w dorosłość. Chętnie dzieli się swoimi pomysłami, sprawiając, że nauka ścisła (i nie tylko) może być rewelacyjną zabawą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *