Ćwiczenia wspierające naukę czytania

Ćwiczenia wspierające naukę czytania – rodzaje, pokonywanie trudności

Samo poznanie liter, sylab czy nauka globalna nie wystarczą, aby nauczyć się czytać płynnie i ze zrozumieniem. nie wszystkim wystarczą. Coraz więcej dzieci miewa też trudności o podłoży dyslektycznym, które skutecznie zniechęcają je do podejmowania trudu czytania i uniemożliwiają pokochanie książek. Nie mówiąc o trudnościach szkolnych, na wszystkich etapach edukacyjnych (i nie tylko z językiem polskim). Warto zatem od początku nauki sztuki dekodowania liter wykorzystywać rożne ćwiczenia wspierające naukę czytania.

Chodzi o to, aby wypracować pewne procesy oraz zainteresować dzieci i zachęcić je do czytania. Poniżej zestawienie zakresów tematycznych ćwiczeń i obszarów, które usprawniają.

Ćwiczenia wspierające naukę czytania — rodzaje

Ćwiczenia utrwalające podstawowe pojęcia fonetyczne:

 • wyróżnianie samogłosek i spółgłosek — graficzny schemat budowy wyrazów;
 • podział wyrazów na głoski, litery, sylaby;
 • rozpoznawanie określonej głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów;
 • analiza i synteza głoskowa wyrazów (skojarzenie głoski ze znakiem graficznym).

Ćwiczenia utrwalające znajomość liter:

 • dobieranie jednakowych liter w pary;
 • wyszukiwanie danej litery w tekście;
 • dobieranie małych liter do wielkich i odwrotnie;
 • dobieranie liter drukowanych do pisanych;
 • ćwiczenia w rozróżnianiu liter o podobnym kształcie graficznym: b-d-g, m-n-u, l-ł-t.

Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu wyrazów:

 • z literami o podobnym kształcie;
 • z dwuznakami;
 • ze zmiękczeniami;
 • z ó-u, ż-rz, h-ch — poznanie reguły ó wymiennego na o oraz rz na r;
 • z ó niewymiennym;
 • tworzenie wyrazów z liter i sylab;
 • uzupełnianie brakujących liter i sylab w wyrazach;
 • przepisywanie z uzupełnianiem brakujących liter, sylab;
 • dobieranie wyrazów do obrazków;
 • dobieranie i tworzenie rymów;
 • wyszukiwanie krótkich słów ukrytych w dłuższych wyrazach;
 • przekształcanie wyrazów poprzez zmianę lub dostawianie sylab.

Ćwiczenia przygotowujące do wprowadzania podstawowych pojęć z zakresu nauki o języku:

 • rozpoznawanie rzeczowników jako wyrazów określających nazwy osób, rzeczy, roślin, zwierząt;
 • rozpoznawanie czasowników jako wyrazów określających nazwy czynności;
 • wskazywanie wyrazów o znaczeniu przeciwnym;
 • tworzenie rodziny wyrazu;
 • ustalanie kolejności alfabetycznej wg pierwszej litery;
 • rozpoznawanie zdań: oznajmujących, pytających, wykrzyknikowych;
 • podział zdań na wyrazy, tekstu na zdania — liczenie liter, sylab, wyrazów, zdań.

Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu zdań:

 • ćwiczenia w pisaniu wielkiej litery na początku zdania, w imionach i nazwiskach;
 • dobieranie zdań do obrazków,
 • układanie zdań z podanych wyrazów;
 • uzupełnianie brakujących wyrazów w zdaniach;
 • samodzielne formułowanie odpowiedzi na pytania;
 • układanie pytań do tekstu.

Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem krótkich tekstów:

 • ilustrowanie tekstu;
 • poszukiwanie w tekście odpowiedzi na zadanie pytania.

 

Tego typu ćwiczenia warto naturalnie uzupełniać zadaniami manualnymi i pracami plastycznymi. Najlepiej na tym etapie wykorzystywać jeszcze zabawę.

nauka czytania

 

Post Author: Maryla Błońska

Logopeda i terapeuta, doświadczony edytor, nauczycielka i matka trzech skarbów; swoje zainteresowania skupia wokół językoznawstwa i logopedii, poprawności językowej w mowie i piśmie, typografii, dysleksji, neuroedukacji oraz aktywnego rodzicielstwa bliskości i świadomego wychowywania dzieci. Poszukuje również metod wczesnego diagnozowania i zapobiegania zaburzeniom o podłożu dyslektycznym. Wybierając zabawy edukacyjne, analizuje je pod kątem frajdy sprawianej dziecku oraz sposobu oddziaływania na rozwój malucha. Wizytówka w sieci: ekoslowko.blogspot.com.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *