wolny czas z dzieckiem

Spędzaj wolny czas z dzieckiem

Dla jednych jest on największym dobrodziejstwem, dla drugich — nudą lub stratą czasu. W rzeczywistości jest to niezwykle istotny okres dnia lub tygodnia (weekend), który pozostaje do dyspozycji po wypełnieniu obowiązków. To czas na wypoczynek, regenerację fizyczną oraz psychiczną organizmu, a także na zabawę. Spędzając wolny czas z dzieckiem, możemy wspierać rozwój jego zdolności i zainteresowań. A także wzmacniać więzi rodzinne i lepiej się poznawać.

Przede wszystkim rodzina ma największy wpływ na sposób organizowania czasu wolnego przez dzieci w ich niedalekiej przyszłości (np. szkolnej), a potem w ich dorosłym życiu. To najbliżsi przekazują maluchom odpowiednie wzorce. Wspólne gry i zabawy, wypady za miasto lub do kina, spacery czy rozmowy z dziećmi pozwalają nie tylko dobrze spożytkować popołudnie, wieczór czy weekend, ale też sprzyjają wykształcaniu nawyku przyjemnego i ciekawego spędzania wolnego czasu. W wielu przypadkach sprawdzają się także w sytuacji przymusowego pozostania w domu, w izolacji lub podczas choroby. Warto mieć na uwadze, że im młodsze dziecko, tym większy wpływ mają na jego rozwój osoby znaczące oraz wzorce przez nie przekazywane. Dlatego nie ma na co czekać — dziecko w każdy wieku będzie się cieszyć z podjętej aktywności z rodzicem.

Przy naprawdę niewielkim nakładzie starań i fantazji można zrobić wiele dla całej rodziny — integrować ją, zbliżać do siebie jej członków, wprowadzić stałe chwile radości, przez co dom kojarzony będzie z bliskimi oraz ciepłem, a nie wyłącznie z miejscem do spania.

people-220038 1280

 Kilka uwag i wolny czas z dzieckiem

  • Rodzinny wypoczynek może być zarówno formą nauki, jak i jednym ze sposobów budowania i utrzymania kontroli rodzicielskiej.
  • Nieustannie spędzając całe dnie w pracy, a wieczory poświęcając na dalsze działania zarobkowe, nie dajemy dziecku tego, czego naprawdę potrzebuje — interakcji z rodzicem.
  • Nie znajdując czasu na odpoczynek, wspólne gry lub zabawy czy rozmowy z dziećmi, nie nauczymy ich, jak planować czas pracy i czas wolny.
  • W rodzinach, w których dorośli znajdują wiele czasu na wspólne rozmowy, czytanie książek, gry, spacery, rysowanie, rozwijanie zdolności — istnieje większe prawdopodobieństwo, iż dziecko dostrzeże w takich rozwiązaniach korzyści i będzie ten wzorzec powtarzało. Natomiast w rodzinach, w których każdy członek spędza swój wolny czas samotnie w swoim pokoju lub pozornie wspólnie na oglądaniu telewizji — motywacja do zmiany takiego stylu będzie mniejsza.
  • Kształtowanie właściwych nawyków w formule spędzania czasu wolnego oraz wypoczynku dzieci, można osiągnąć poprzez bogacenie form aktywnego spędzania czasu, ukazywanie i udostępnianie atrakcyjnych zajęć, przedmiotów, możliwości rozwoju, a także zwracanie uwagi dziecka na szanse interesującego wykorzystania wolnych momentów w ciągu dnia.
  • Rodzice nie powinni wyręczać starszego dziecka w planowaniu czasu wolnego, a na pewno nie narzucać mu sposobu jego spędzania.
  • Planując czas wolny z dzieckiem należy dobrać zajęcia odpowiednie do jego wieku oraz umiejętności.

 

Psychologowie coraz częściej zaznaczają, iż mniej liczy się ilość czasu wolnego spędzonego z dzieckiem, a bardziej jego jakość. Dobrze jeżeli uda się wygospodarować kilka chwil w ciągu dnia, a jeszcze lepiej, gdy wspólne spędzanie wolnego czasu stanie się rodzinnym rytuałem.

Post Author: Maryla Błońska

Logopeda i terapeuta, doświadczony edytor, nauczycielka i matka trzech skarbów; swoje zainteresowania skupia wokół językoznawstwa i logopedii, poprawności językowej w mowie i piśmie, typografii, dysleksji, neuroedukacji oraz aktywnego rodzicielstwa bliskości i świadomego wychowywania dzieci. Poszukuje również metod wczesnego diagnozowania i zapobiegania zaburzeniom o podłożu dyslektycznym. Wybierając zabawy edukacyjne, analizuje je pod kątem frajdy sprawianej dziecku oraz sposobu oddziaływania na rozwój malucha. Wizytówka w sieci: ekoslowko.blogspot.com.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *